WORKSAD

Services

GÖREV TANIMI

Görev Tanımı

Her işletme ve tesisin bir organizasyon şeması vardır. Şema içinde yukarıdan aşağıya birçok basamak bulunur. Bu basamaklar kişilerin görevlerini ve isimlerini içerir. Kalabalık tesislerde organizasyon şeması birden fazla olabilir. Bu şemalar bölüm ve departmanlara göre de hazırlanabilir. Organizasyonda belirtilen her basamak başlı başına bir birimdir. Birim çalışanları o bölümün aynı zamanda sorumlusu olur. Sorumlu oldukları işler de görev tanımı ile belirlenmektedir. Tanımlarda birimlere özgü işlerin neler olduğu açıklanır. Aynı zamanda birimler arası işlerin paylaşımı belirtilmiştir. İşleyiş görev tanımı çerçevesinde gerçekleştirilir.

 Görev Tanımının Oluşturulması

  Görev tanımı kişiye göre oluşturulmaz. Mevcut pozisyona göre hazırlanmalıdır. Dolayısı ile kişiler değişse de görev tanımı sabit kalır. Bu özelliği ile aynı zamanda bir talimattır. İşe başlayan herkes talimatlar çerçevesinde çalışır. Görev tanımında işleyiş ile ilgili önemli maddeler bulunur. Detaylara yer verilmez, genel bir anlatım hakimdir. Görev tanımları işleyişe hakim olan kişiler tarafından yazılmalıdır. Yeni işletmeler bu konuda profesyonel yardım alabilirler. Uzman insan kaynakları firmaları görev tanımlarını hazırlayabilmektedir. Bu konuda hizmet almak için firmalara ulaşmak yeterli olacaktır. Tesisteki işleri ve organizasyonu anlatarak görev tanımları oluşturulabilir. Tanımlar işin ehemmiyetine göre yazılmaktadır. Firma tarafından istenirse üzerinde revizyonlar yapılabilir. İşletmelerin sistemli şekilde çalışabilmesi açısından görev tanımları çok faydalıdır.

 Çalışanların Disiplinini Sağlar

  Çok sayıda çalışanın olduğu işletmelerde disiplin önemlidir. İş kaybı ortadan kaldıran ve iş kalitesini arttırıcı bir etkendir. Disiplini sağlamak için de görev bilincinin aşılanması gerekir. Görev tanımı bu anlamda önemli işleve sahiptir. Çalışanların görev tanımına bağlı kalmasının gerekliliği ortadadır. Görevi dışına çıkan çalışanları tespit etmek bu yazılı belgelerle kolaylaşır. Aynı zamanda iş karışıklığı söz konusu olmaz. Yazıya dökülmüş olan görevler işveren tarafından belirlenmektedir. Yapılan güncellemelerde çalışanlar da bilgilendirilir. Çalışan ve işveren arasında iş mutabakatı yazılı olarak sağlanmış olur. Bu durum çalışan açısından da belirsizliği ortadan kaldırır.

 Hazır Görev Tanımları Kullanabilir

  Tesislerde kullanılan ünvanlar hemen hemen aynıdır. Genel müdür, müdür yardımcısı ve departman sorumlusu gibi kavramlar ortaktır. Kalite yöneticisi, insan kaynakları ve muhasebe gibi unvanlar da sık kullanılır. Bu görevlerin tanımları da işletmelerde benzerdir. Dolayısı ile ortak görev tanımları kullanılabilir. İnsan kaynakları firmaları kapsamlarına bu hizmeti almıştır. Personel talebi ile birlikte görev tanımları da hazır olarak alınabilir. Uygun olan tanımlar işletmede direkt kullanılabilir. İstenirse tanım üzerinde değişiklikler de talep edilebilir. Görev tanımlarının amacı işleri kolaylaştırmaktır. Aynı zamanda bölüm ve çalışanları da birbirinden ayırır. İşlerin sistematik olarak yapılmasını sağlar. Zaman kayıpları ve unutkanlıkları ortadan kaldırır. Tüm tesis ve işletmeler için gerekli olan personel çalışmalarıdır. İnsan kaynakları departmanı tarafından hazırlanıp müdür tarafından onaylanmalıdır. Hazır görev tanımlarının kontrolü de bu personeller tarafından yapılmaktadır. Onaylanan görev tanımları personele dağıtılır.

BİZE ULAŞIN
İletişim
  • Hacı Halil Mh. Çeşme Cd. No: 33/8
    Gebze – Kocaeli
  • +90 262 643 00 50
  • info@worksad.com
  • Pazartesi – Cuma 09:00 – 18:00
  • Cumartesi 09:00 – 13:00